Category: Dvorana

Dvorana

Dvorana

ŠPORTSKA DVORANA U GOSPINOM POLJU ADRESA: Liechtensteinov put 10,  20000 Dubrovnik UPRAVITELJ OBJEKTA: JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK WEB ADRESA: www.sportskiobjektidu.hr VLASNIK OBJEKTA: GRAD…